1986 Yılında İstanbul’da doğan S. Hilal Arpacıoğlu, 2005 yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip- Minyatür Anasanat Dalı’ndan 2010 yılında bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuştur. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları programında tezli yüksek lisansa başlayıp, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1321 Numaralı Zübdet-ül Tevarih Nüshası ve Tasvirleri” isimli tezini yazmıştır. 2016 yılında başladığı Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik programında da “Timur Devri Baysungur Dönemi Minyatürlerinin Tasarım Çözümlemeleri” isimli tez çalışmasını 2019 yılında tamamlamıştır. 2013 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde akademisyen olarak görev yapmakta, yine aynı üniversitede Dr. Öğretim Üyesi kadrosu ile minyatür dersleri vermekte ve lisansüstü tezler yönetmektedir. 2021 Temmuz ayından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığı görevini yürüten S. Hilal Arpacıoğlu, sanat çalışmalarına atölyesinde devam etmekte, yurt içi ve yurt dışında karma ve kişisel sergilere katılmakta, özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.
“İsimsiz 1” 25x40 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 1” 25x40 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 2” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 2” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 3” 40x40 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 3” 40x40 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 4” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 4” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 5” 70x120 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 5” 70x120 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 6” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 6” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 7” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 7” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 8” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 8” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 9” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 9” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 10” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 10” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 11” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 11” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 12” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
“İsimsiz 12” 70x100 cm El yapımı kağıt üzerine karışık teknik + kolaj
Back to Top